Klawik wyrusza w podróż, aby ocalić Gabrielę Gizę.

WSAD / STRZAŁKI - poruszaj się w prawo i lewo,

SPACJA - skok, prztrzymaj dłużej, żeby skoczyć wyżej,

SHIFT - biegnij szybciej, skacz dalej,

przytrzymaj spację podczas skoku, w pobliżu ściany i naciśnij przycisk prawo / lewo żeby się odbić.

Leave a comment

Log in with itch.io to leave a comment.